Verhoog ik door gebruik van talk de kans op het krijgen van kanker? 

Verhoog ik door gebruik van talk de kans op het krijgen van kanker? 
18 Jan

2024

Nee. Deze vraag wordt nog wel eens gesteld omdat ongezuiverde talk uit de natuur een geringe maten van asbestvezels bevatten. Asbest is berucht omdat het bij inademing kankerverwekkend kan zijn. Deze talk mag niet worden gebruikt in cosmetica. In cosmetische talk zit geen asbest. 

Zit je toch nog met vragen?