Zijn hormoonverstorende stoffen onveilig? 

Zijn hormoonverstorende stoffen onveilig? 
18 Jan

2024

De meeste stoffen die een hormoonverstorende werking hebben, hebben een veel minder sterk effect dan onze eigen hormonen. Daarnaast is het effect van een stof op het lichaam afhankelijk veel verschillende factoren. Zo zijn de werkzaamheid van de stof en de hoeveelheid die je binnenkrijgt bepalend. Stoffen met een hoge werkzaamheid hebben bij een lage concentratie al effect op het lichaam. Stoffen met een lage werkzaamheid hebben bij een lage concentratie geen invloed.  

Zit je toch nog met vragen?